TR | EN
Bilgisayarlı Muhasebe

Kursun Amacı;

Bilgisayarlı Muhasebe olarak da bilinen ve Seviyem Eğitim Kurumu olarak Bilgisayarlı Muhasebe adı ile uygulamakta olduğumuz kurs birçok sorunuza cevap veriyor.Hayatınızın her döneminde kullandığınız bilgisayar artık size yetmiyor mu? O zaman kariyerinizde yükselmeniz için size destek olacak ikinci bir basamakta Muhasebe (Bilgisayarlı Muhasebe) Eğitimini almaktan geçecektir. Seviyem 'in öncelikli amacı kursiyerlerine muhasebe alanında muhasebeye dair tüm işlemleri eksiksiz olarak yapabilmelerini, ticari muhasebe paket programında bir işletmenin muhasebesini çok rahat tutabilecek seviyeye ulaşmalarını sağlamaktır.

 

Günümüzde ölçeği ne olursa olsun tüm şirketlerin, muhasebe uzmanlarına ihtiyacı vardır. Bu uzmanların iş hayatında ön muhasebe ile başlayan kariyer yolu; muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe ve mali işler müdürlüğüne kadar ilerler. Burada bireylerin akademik durumunun ve iş tecrübesinin yanı sıra, teoriyi pratikle bütünleştirecek teknoloji bilgisi de çok önemlidir. Seviyem Mesleki Eğitim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu’nun temel amacı, şirketlerin ihtiyaç duyduğu mesleki bilgiye sahip olmanın yanı sıra sektörde en sık kullanılan başlıca muhasebe ve finans programlarına hakim uzmanları yetiştirmektir. Bu ayrıcalıklı eğitim programında küçük ve orta ölçekli firmalarda 1.000.000 kullanıcıya ulaşmış LOGO firmasınının, içlerinde uluslararası firmaların da bulunduğu 25 farklı sektörde on binlerce orta ve büyük ölçekli firmalara ulaşan LOGO GO Modüllerinin eğitimi katılımcılara en iyi şekilde sunulmaktadır.


     Seviyem Mesleki Eğitim , kapsamlı eğitim programı, başarılı eğitmen kadrosu ve sahip olduğu pazar payı ile Muhasebe eğitimlerinin lider kurumudur. Seviyem Mesleki Eğitim’de muhasebe eğitiminin en önemli özelliği teorik olarak işlenen konuların sonunda konu ile ilgili projelerin yapılmasıdır. Uygulama ağırlıklı bu eğitim modeli sayesinde Muhasebe mezunları sadece bilen değil aynı zamanda uygulayabilen uzmanlar olur.
Seviyem Mesleki Eğitim’de eğitim ders saatleri ile kısıtlanmaz, öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda eğitim, ücretsiz etüt ve seminerlerle pekiştirilir.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursuna Kimler Katılabilir?

     Muhasebe, mali nitelikli işlemlere ait bilgileri kaydetmek, özetlemek, sınıflandırmak, analiz etmek ve bu analizleri raporlayarak ilgili mercilere sunma sürecidir. Günümüzde gerek kamu gerekse özel sektörde tüm firmalarda muhasebe departmanı ve muhasebe çalışanları bulunmaktadır ve yeni muhasebe tekniklerini izleyerek çalışmaktadır. Muhasebeyi meslek edinmek isteyen, herhangi bir firmada muhasebe departmanında çalışmak isteyen herkes bilgisayarlı muhasebe kursuna katılabilir.

     Çalışma Alanları;
      • Ön Muhasebe
      • Muhasebe
      • Finans
      • Maliyet Muhasebesi - Üretim
      • Dış Ticaret
      • İnsan Kaynakları – Bordro Yönetimi

      Alınabilecek Ünvanlar;
     
• Muhasebe Uzmanı
      • Muhasebe Sorumlusu
      • Muhasebe Şefi
      • Maliyet Muhasebesi Uzmanı
      • Maliyet Muhasebesi Sorumlusu
      • Maliyet Muhasebesi Şefi
      • İnsan Kaynakları Uzmanı - Sorumlusu
      • Finans Uzmanı - Şefi
      • Dış Ticaret Uzmanı - Şefi
      • Maliyet Muhasebesi – Üretim Uzmanı
      • SAP Finans Danışmanı

Bilgisayarlı Muhasebe Kurs Müfredatı

• 01- Muhasebe Nedir?
• 02- Kimler Defter Tutmak Zorundadır
• 03- Hesap Yönetimi
• 04- Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbestlik
• 05- Defter Tutma Bakımından Tüccarlar
• 06- Birinci Sınıf Tüccarlar
• 07- İkinci Sınıf Tüccarlar
• 08- Sınıf Değiştirme
• 09- Bilanço Esnasına Göre Tutulacak Defterler, Defterlerin Tasdiki ve Tasdik Zamanı ile
• Defter Tutma Kuralları
• 10- Bilanço Esnasına Göre Tutulacak Defterler
• 11- Faaliyet Türüne Bağlı Olarak Tasdiki Zorunlu Defterler
• 12- Bilanço Esnasına Göre Tutulan Defterlerin Tasdik Zamanı
• 13- Bilanço Esnasına Göre Defter Tutma Kuralları
• 14- İşletme Hesabı Esnasına Göre Tutulacak Defterlerin Yapısı, Defterin Tasdiki Ve Tasdik
• Zamanı
• 15- Muhasebede Kullanılan Fişler : Tahsil Fişi, Tediye Fişi, Mahsup Fişi
• 16- Muhasebede Kullanılan Belgeler
• 17- Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Belgelerden Bazıları
• 18- Belgelerin Tasdiki
• 19- Muhasebe Hesap Kavramı, Şekli, İşleyişi ve Kayıt Yöntemleri
• 20- Hesap Kavramı
• 21- Hesaplara Kayıt Yöntemleri
• 22- Basit Kayıt Yöntemi (Tek Taraflı Kayıt Yöntemi)
• 23- İki Taraflı Kayıt Yöntemi (Çift Taraflı Kayıt Yöntemi)
• 24- Beyannameler
• 25- Beyanname Hakkında Genel Bilgiler
• 26- Beyanname Çeşitleri
• 27- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları
• 28- Tek Düzen hesap çerçevesi
• 29- Temel Mali Tablolar
• 30- Mali Tabloların Amaçları
• 31- Bilançonun Tanımı ve Niteliği
• 32- Gelir Tablosu Tanımı ve Niteliği
• 33- Muhasebe Süreci

Ticari Muhasebe Paket Programları (LOGO GO)

GO Paket Program Modülleri
GO Ticari Paket Programındaki Modüller
GO Hızlı Ulaşım Menüsü : Klasik Menü, Alternatif Menü, Yönetici konsolu
Ödemeler, Tahsilâtlar, GO Paket Program Alternatifleri, Tema İşlemleri
LOGO GO Kasa Modülü
GO Kasa Modülü Kullanımı
Kasa İşlemleri
Kasa Modülü Üzerinden Yapılabilecek İşlemlerin Listesi
Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Kasa İşlemleri Muhasebe Kodları
Kasa İşlemleri Listesinden Muhasebeleştirme
Kasa Açılış Rakamlarının Girilmesi
Kasa Modülü Çalışması
LOGO GO Cari Modülü
Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Diğer Bilgiler Sayfası
Cari Hesap Devir Reklamlarının GO Programına Girilmesi
Cari Hesaplarda Risk Analizi
Grup Şirket Takibi
Grup Ağacı
Cari Hesap liste alanlarından işlem alanlarına hızlı ulaşım.
LOGO GO Stok Modülü
Malzeme Genel Bilgileri
Malzeme Birim Bilgileri
Muhasebe Hesap Kodları
Alternatifler İzleme : Seri-Lot, Stok Kart Liste Alanından; Sipariş, Fatura, Raporlar, Stok
Kart Tanımlama Sihirbazı Alanlarına Hızlı Ulaşım
Stok Modülü Çalışması
Stok devir Rakamlarının GO'ya girilmesi
LOGO GO Fatura Modülü
GO Fatura Modülüne Giriş ve Genel Görünüm
Fatura Genel Bilgileri
Fatura Arka Sayfa Alanları : Detaylar
Alış Faturasından Satış Faturası Oluşturmak
Çalışma Ekranındaki Sütunların Yerlerinin Değiştirilmesi
Çalışma Ekranındaki Sütunların Kaldırılıp Eklenmesi
Fatura Modülü Çalışması
Alım Satım Tanımları
Ödeme / Tahsilât Planı Alanının Yapısı
Ödeme / Tahsilât Planları
Alınan ve Verilen Hizmetler
Hizmet Kartı Muhasebe Hesapları
Alım ve Satış İndirimleri Bölüm
LOGO GO Çek/Senet Modülü
Çek/Senet Modülü Bazı Özellikleri
Devir Çek ve Senetler
Çek/Senet Bordro Muhasebe Kodları
Çek/Senet Modülü Çalışması
LOGO GO Kira İşlemleri
Kira İşlemlerinin GO Paket Programından Kaydedilmesi
LOGO GO Kredi Kartı İşlemleri
LOGO GO Taksitli Satış İşlemleri
Taksit Ödemelerinin Geri Alınması
Eksik Tahsilât Yapılması Durumunda Taksit İşlemleri
LOGO GO Dış Veri Alım - Import
Malzeme ve Cari Hesap Kartlarının Excel'den Programa Aktarımı
Malzeme kartlarını Excel' den programa çekilmesi. 

 

Sınav ve Sertifikalar


Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Sınavı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı olarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlügü tarafindan yılda 6 kez olmak üzere 2 ayda bir düzenlenmektedir. Sınav 2 aşamalı olup 1.Aşaması Test Sınavı 2.Aşaması da Uygulama Sınavıdır.
 

Muhasebe Bilenler Hangi Alanlarda Çalışır?

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi alan katılımcılar gerekli şartları sağladıkları takdirde firmalarda muhasebe şefi, muhasebe sorumlusu, muhasebe uzmanı unvanında ile çalışabilirler

 

Kursa Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

•  Öğrenim Belgesi fotokopisi,

•  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

•  Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

 

Tüm Hakları Saklıdır | POWERED BY NOX DESIGN