TR | EN
Önbüro ve Resepsiyon

Kursun Amacı;
     TANIM
Otel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterileri kabul ederek, kayıt, oda, bagaj, hesap, ücret tahsili, mesaj ve haberleşme işlemlerini yapan kişidir.

PROGRAMIN AMACI
Turizm işletmelerine ara eleman yetiştirilmesi (Garson-Komi-Barmen-Resepsiyon vs) Katılımcılara Resepsiyon Şefliği konusunda temel bilgilerin verilmesi ve Ön büro çalışma prensipleri konularında temel becerilerin kazandırılması.


Program içeriği
Ön büronun tanımı
Ön büronun konaklama işletmeleri için önemi
Ön büro organizasyon şeması
Ön büro organizasyonunun kavratılması
Ön büro organizasyonunda iş görenlerin özellikleri
Ön büro organizasyonunda is görenlerin görevleri
Ön büro organizasyonunun konaklama işletmeleri için önemi
Ön büro çalışanının temel özellikleri
Ön büro çalışanın mesleki özellikleri
Resepsiyon şefliğinin tanımı
Resepsiyon şefliğinin önemi
Resepsiyon şefliğinin organizasyon şemasındaki yeri ve önemi
Resepsiyon şefinin görevleri
Resepsiyon şefinin sorumluluk alanları
Resepsiyon şefinin ön büro müdürüne vekaleten işlemleri
Resepsiyon şefinin ön büroda iş görenler üzerindeki görevleri
Resepsiyon şefinin ön büro müdürüne karşı sorumlulukları
Resepsiyon şefinin misafir ile ilişkileri
Resepsiyon şefinin ön büro personeli ve diğer departman şefleriyle ilişkileri
Resepsiyon şefinin konaklama işletmeleri için önemi


Katılımcıları : En az lise mezunu
Kurs Belgeleri :1-Sertifika 2-Milli Eğitim Bakanlığı Kursiyer sertifikası
Verilecek Dersler
• Genel Turizm (Konuşma-görünüş-dinleme - sorun cözme teknik ve metodları)
• Servis uygulamaları (Garson-Komi-Bar hizmetleri- Oda Servisi Hizmetleri)
• Kat Hizmetleri Uygulamaları
• Ön büro Uygulamaları (Resepsiyon-Santral-Bellboy-Doorman)
• Halkla İlişkiler Uygulamaları (Otelcilikte Halkla İlişkiler-Müşteri odaklı çalışma-Satış Pazarlama)
• Organizasyon Yönetimi
• Kalite Oluşturma ve Kalite Yönetimi
• Mesleki İngilizce

Kurs Verecek Eğitimciler
• Akademik Personel
• Uzman Personel
İşe Yerleştirme Programı
• Kursiyerler başarı ile mezun olmaları halinde Özde Danışmanlık firması aracılığı ile turistik tesislere yerleştirirlecektir. Tüm Katılımcılara iş olanağı sağlanacaktır.

Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar
1. Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.
2. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.
3. Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.
4. Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.
5. Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.
6. Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zekâ esas alınacaktır.
7. Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkân ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.
8. Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.
9. Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

 

Sizleri Arayan değil,Aranan kişi yapıyoruz..

 

 Kursa Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

•  Öğrenim Belgesi fotokopisi,

•  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

•  Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Tüm Hakları Saklıdır | POWERED BY NOX DESIGN